CILJI AKADEMIJE

Glavni cilj Akademije za varuške je ločiti profesionalne varuške, ki se za delo z otroki izobražujejo in sledijo aktualnim smernicam vzgoje, ter tiste, ki otroke varujejo zgolj ljubiteljsko in za (pre)nizko ceno. Posledično je cilj ustanoviti mrežo kompetentnih varušk, ki bodo nudile kvalitetno varstvo otrok na domu, po drugi strani pa varuške povezati z družinami, ki jim lahko nudijo večjo varnost in bolje plačana dela.

Ostali cilji Akademije, ki sledijo tudi aktualni agendi Združenih narodov (2015-2030), so:

Promoviranje duševnega zdravja in dobrega počutja.
Javnost bomo ozaveščali, da je imeti pomoč, torej varuško, normalno in pomembno. Prav tako bomo ozaveščali, da si je potrebno vzeti čas zase in za partnerja, saj sta starša steber srečne družine.

Omogočanje dostopa do kakovostnega razvoja in varstva v zgodnjem otroštvu ter predšolskem obdobju.
Otrokom bomo zagotovili usposobljene varuške z znanjem, kako podpreti otroka v določenem razvojnem obdobju in kako mu nuditi optimalno okolje za njegov razvoj.

Ustvarjanje dostojnih delovnih mest in ureditev pravnega statusa.
Varuške bomo izobrazili o zakonodaji in legalnem izvajanju varstva otrok, s čemer bodo poskrbele za svojo prihodnost in se istočasno izognile sivi ekonomiji, ki je trenutno bolj pravilo kot izjema v tej panogi. Varuške bomo seznanili tudi s primernimi postavkami za varstvo otrok; izobražene varuške bodo lahko držale primerno ceno, saj se njihovo delo ne more primerjati z delom tistih, ki otroke varujejo zgolj ljubiteljsko in priložnostno.

Občutno zmanjševanje deleža mladih, ki niso zaposleni ali se ne usposabljajo.
Izobraževanje bomo ponudili vsem, ne glede na predhodno izobrazbo, kar bo velika spodbuda za marsikoga, ki se ne vidi v standardnem izobraževalnem sistemu.

Shopping Cart