Splošni pogoji poslovanja ob prijavi na Akademijo za varuške

Prijavitelj se obvezuje, da bo poravnal stroške izobraževanja po pogojih, objavljenih na spletni strani www.akademijazavaruske.si.
Število mest na izobraževanju je omejeno. V kolikor prijavnina ni poravnana v dveh dneh, vam izvajalec v primeru večjega povpraševanja mesta žal ne more zagotoviti.

Plačilo je možno izvesti po predračunu ali preko spleta. V primeru obročnega plačila se prvi del poravna ob prijavi, preostali deli pa pred udeležbo na Akademiji za varuške. Če obroki niso poravnani v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico zaračunati zakonske zamudne obresti in po potrebi kupnino iztržiti po sodni poti. Ob tem prijavitelj nosi stroške izvršbe. Izvajalec si pridržuje pravico, da prijavitelju, ki zamuja s plačili, ne omogoči nadaljevanja izobraževanja.

Po plačilu prijave ni možno odpovedati, lahko pa se prijavnino po vnaprejšnjem dogovoru prenese na tretjo osebo.
Če se zaradi epidemije ali druge višje sile izobraževanje prenese na daljavo, se znesek prijavnine ne spremeni.

Prijavitelj prejme končno obvestilo o poteku izobraževanja najkasneje pet (5) dni pred začetkom Akademije za varuške. Če je ob prijavi podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen obveščanja oziroma pošiljanja učnega gradiva, je za posledico odgovoren prijavitelj.
Če prijavitelj v navedenem roku ne prejme obvestila o začetku, ker je podal napačen naslov ali gre sporočilo Akademije za varuške v vsiljeno/nezaželeno pošto, se je dolžan sam javiti izvajalcu in ga zahtevati. Izvajalec reklamacij z naslova neprejete pošte zaradi navedenih razlogov ne bo upošteval.

S prijavo na Akademijo za varuške prijavitelj Inštitutu za vzgojo otrok dovoljuje obveščanje o urniku, vsebinah in spremembah glede izobraževanja, ter pošiljanje ankete o zadovoljstvu in vabil na povezane dogodke Inštituta za varstvo otrok.
Inštitut za varstvo otrok se zavezuje, da podatkov o prijaviteljih ne bo zlorabil ali posredoval tretjim osebam.

Izvajalec Inštitut za varstvo otrok si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi izobraževanja najkasneje pet (5) dni pred predvidenim začetkom, če se na izobraževanje ne prijavi minimalno število udeležencev, tj. petintrideset (35). 
Morebitna že plačana prijavnina se v tem primeru brezobrestno povrne.

Izvajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli enostransko spremeni pogoje poslovanja, program, prijavnino in ponudbe, objavljene na spletni strani www.akademijazavaruske.si. Spremembe začnejo veljati ob objavi na spletni strani oziroma pisnem obvestilu prijavitelja preko e-pošte. Prijavitelja zavezujejo pogoji, cene in ponudbe, ki so veljavne na dan oddaje naročila.
Vse cene so v evrih in ne vključujejo DDV-ja, saj Inštitut za varstvo otrok ni davčni zavezanec.

Zadnja sprememba splošnih pogojev poslovanja: 3.2.2023

Shopping Cart