MOTIVACIJA ZA USTANOVITEV

MOTIVACIJA ZA USTANOVITEV AKADEMIJE

Kot dolgoletna varuška in vodja agencije za varuške sem bila dnevno v stiku s ponudniki varstva in družinami, zato sem dobro spoznala težave na obeh straneh. Leta kasneje kot starš ugotavljam, da v vsem tem času ni prišlo do večjih sprememb na področju varstva otrok. Potreba po varuškah v Sloveniji ves čas narašča, družine pa imajo veliko težav pri iskanju primerne osebe. Za opravljanje tako odgovornega dela, ki ni le skrb za otroka, temveč pomoč in podpora celi družini, je poleg izkušenj potrebnega tudi veliko znanja. Trenutno ni veliko možnosti za dodatno izobraževanje in povezovanje na to temo, zato sem se odločila za ustanovitev Akademije, ki bo omogočila usposabljanje o aktualnih vsebinah za strokovno in varno delo z otroki na enem mestu.

Varuške bomo izobrazili tudi o zakonodaji in legalnemu izvajanju varstva otrok, s čimer bodo poskrbele za svojo prihodnost in se istočasno izognile sivi ekonomiji, ki je trenutno skoraj pravilo v tej panogi. Prav tako bomo ozaveščali javnost, da je imeti pomoč pri varstvu otrok ne samo normalno ampak tudi pomembno, saj sta zadovoljna starša steber srečne družine.

Po koncu programa bomo varuškam nudili podporo pri iskanju dela in razvijanju svoje poslovne poti.

KOMU JE NAMENJENA

Akademija za varuške je namenjena VSEM, ki se že ukvarjate z varstvom otrok ali s tem šele začenjate. Čeprav v imenu in besedilih nagovarjamo ženski spol, ker je v tej panogi prevladujoč, v Akademijo najlepše vabimo tudi varuhe. Želimo si vplivati na zmanjšanje predsodkov o moških v tem poklicu.

Akademija je prava odločitev za vas, če:

*ste zaključili srednjo vzgojiteljsko šolo ali celo univerzitetni program, saj vam bo Akademija pomagala slediti aktualnim smernicam v vzgoji. To vam bo olajšalo uvajanje pri posameznih družinah, ker vsaka sledi določenim prepričanjem in so jim ta znanja vedno bolj pomembna.

*ste se izobraževali v kateri koli drugi pedagoški smeri, saj boste v programu Akademije poleg aktualnih smernic o vzgoji izvedeli tudi vse o negi in razvoju dojenčkov in malčkov.

*se vaše dosedanje izobraževanje ni dotikalo pedagoških tem, saj boste na Akademiji predelali vse, kar morate vedeti, da se lahko tudi profesionalno začnete ukvarjati z varstvom otrok.

Ena izmed prvih stvari, ki jo družine preverijo na razgovoru, je izobrazba. Po končani Akademiji boste lahko tudi na to vprašanje odgovorili samozavestno.
Akademija za varuške je najhitrejši in najugodnejši način, da pridobite potrebno znanje o dojenčkih in malčkih.

CILJI AKADEMIJE

Glavni cilj Akademije za varuške je ločiti profesionalne varuške, ki se za delo z otroki izobražujejo in sledijo aktualnim smernicam vzgoje, ter tiste, ki otroke varujejo zgolj ljubiteljsko in za (pre)nizko ceno. Posledično je cilj ustanoviti mrežo kompetentnih varušk, ki bodo nudile kvalitetno varstvo otrok na domu, po drugi strani pa varuške povezati z družinami, ki jim lahko nudijo večjo varnost in bolje plačana dela.

Ostali cilji Akademije, ki sledijo tudi aktualni agendi Združenih narodov (2015-2030), so:

Promoviranje duševnega zdravja in dobrega počutja.
Javnost bomo ozaveščali, da je imeti pomoč, torej varuško, normalno in pomembno. Prav tako bomo ozaveščali, da si je potrebno vzeti čas zase in za partnerja, saj sta starša steber srečne družine.

Omogočanje dostopa do kakovostnega razvoja in varstva v zgodnjem otroštvu ter predšolskem obdobju.
Otrokom bomo zagotovili usposobljene varuške z znanjem, kako podpreti otroka v določenem razvojnem obdobju in kako mu nuditi optimalno okolje za njegov razvoj.

Ustvarjanje dostojnih delovnih mest in ureditev pravnega statusa.
Varuške bomo izobrazili o zakonodaji in legalnem izvajanju varstva otrok, s čemer bodo poskrbele za svojo prihodnost in se istočasno izognile sivi ekonomiji, ki je trenutno bolj pravilo kot izjema v tej panogi. Varuške bomo seznanili tudi s primernimi postavkami za varstvo otrok; izobražene varuške bodo lahko držale primerno ceno, saj se njihovo delo ne more primerjati z delom tistih, ki otroke varujejo zgolj ljubiteljsko in priložnostno.

Občutno zmanjševanje deleža mladih, ki niso zaposleni ali se ne usposabljajo.
Izobraževanje bomo ponudili vsem, ne glede na predhodno izobrazbo, kar bo velika spodbuda za marsikoga, ki se ne vidi v standardnem izobraževalnem sistemu.

EKIPA

akademija za varuske nika

Nika Kajnih

Ustanoviteljica Akademije za varuške
in spletnega iskalnika Varuška po meri

Sem Nika Kajnih, po izobrazbi učiteljica razrednega pouka z angleščino. Po srednji šoli sem si vzela prosto leto, ki sem ga izkoristila kot varuška in AuPair v ZDA, kar od takrat naprej vpliva na vse, kar počnem.
Po vrnitvi v Slovenijo sem ob študiju nadaljevala z varstvom otrok.

Zaradi vseh priporočil in posledično prezasedenosti sem leta 2015 ustanovila tedaj prvi spletni iskalnik varušk v Sloveniji, da bi družinam pomagala najti zanesljivo varstvo za njihove otroke. Po triletnem mirovanju, ko sem se posvečala svojima dvema hčerkama, je končno pravi čas za nadgradnjo. Ciljev je veliko, spremembe pa so nujno potrebne.

Z Akademijo za varuške želimo vplivati na prihodnost vseh vpletenih na področju varstva otrok v Sloveniji.

akademija za varuske tjasa

Tjaša Kenda

Programski vodja

Sem Tjaša Kenda, po izobrazbi diplomirana komunikologinja, magister poslovnih ved in diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok, predvsem pa ženska z veliko energije, vedno željna znanja in polna ljubezni za delo z otroki.

V stalnem iskanju priložnosti za obogatitev področja predšolske vzgoje, sem se z veseljem pridružila ekipi Akademije za varuške, kjer sem odgovorna za vsebinsko in organizacijsko področje programa akademije, sicer pa sem ustanoviteljica zasebnega vrtca Mini vrtec in organizatorka družinskega dogodka Mini vrtiljak.

Iz vsakodnevne prakse iz vrtca in kot mama sem seznanjena z otroki različnih starosti, s starši ter s strokovnimi delavci na področju predšolske vzgoje, kjer so pomemben del tudi varuške in varuhi. Naš cilj je razširiti znanje in izkušnje vseh, ki so aktivni pri delu z otroki.

Maja Plohl

Marketing in PR

Ljubezen do fotografije me je po gimnaziji vodila do študija na Šoli uporabnih umetnosti v Ljubljani, kasneje pa sem se odločila še za študij komunikologije na Fakulteti za družbene vede.

Delovne izkušnje sem nabirala tako na področju varstva otrok, medijev, organizacije dogodkov (sejmov in konferenc), daleč največ izkušenj pa sem pridobila na dosedanji samostojni podjetniški poti, tako v okviru vodenja lastne spletne trgovine, kot tudi širše. Sodelujem pri oblikovanju strategij in družbenih profilov različnih podjetij in projektov.

Pri Akademiji za varuške skrbim za področje marketinga in PR.

Shopping Cart